Bærekraft og samfunnsbidrag

Vårt team her på Stasjonen er opptatt av både økonomiske, sosiale og miljømessige aspekter av bærekraft. Det gjenspeiles i alt vi gjør; fra våre kjøkkeninnkjøp, rutiner for å få solgt det «siste» i cafedisken og til hvilke gjester vi ønsker skal bo på våre rom. På den måten får teamet et bevisst forhold til våre bærekraftsmål og vi opplever økt vinning – både for oss, deg og hele samfunnet. 

Rom med mening

Bærekraftig bedrift

Grønne opplevelser

Rom med mening

Bor du hos oss kan du bo på et av våre «Rom med mening». Her gir vi deg litt mer innsikt, tanke eller opplevelse utover det som er vanlig på et hotell eller vandrerhjem. Tema til ettertanke, glede eller nytte. Vi forteller deg gjerne mer om vårt engasjement i hvert rom eller du kan lese mer på våre temasider.

I dag er organisasjonene Amnesty, Leger uten grenser, Frelsesarmeen, SOS – barnebyer og NRK TV-aksjonen noen av de som har egne rom her hos oss. Gjennom å bo på disse rommene gir du som gjest ett økonomisk bidrag til organisasjonene når rommet er betalt og du har sjekket ut. I tillegg gir samarbeidet en mulighet for både deg og oss til å reflektere, og få et innblikk i en verden og saker som vi er opptatt av utenfor vår ordinære hverdag.

Amnesty International

Utover sitt eget rom har Amnesty International med sin lokale- og studentforening på Høyskolen Innlandet årlig markering av «Skriv for liv»-kampanjen her hos oss på Stasjonen Lillehammer. Det gjør at vi kan henge oss på deres arbeid for internasjonale saker og menneskers rettigheter.

Legg inn kommentar om ønsket rom når du booker.

Leger uten grenser

Bildet over senga på dette rommet kan nok vekke forskjellige følelser hos deg, men vi håper du ser håpet og gleden i bildet. Leger uten grenser jobber for menneskets beste særlig i krigs- og katastrofeområder. Vi er deres samlingssted når de jobber for å samle støtte lokalt her i Lillehammer Regionen.

Legg inn kommentar om ønsket rom når du booker.

Frelsesarmeen Lillehammer

På «Fretex rommet» er det meste av detaljene hentet fra det lokale utsalget og satt sammen på en kreativ måte. Utover rommet har vi samarbeid med den lokale armeen og de lokale brukerne av deres «tjenester» på flere plan. Gjenglemt tøy fra rom og cafe leveres selvfølgelig i den lokale Fretexcontaineren.

Legg inn kommentar om ønsket rom når du booker.

NRK TV-aksjonen

NRK TV-aksjon fikk sitt eget rom høsten 2018, der støtten gikk til Kirkens Bymisjon. Årlig engasjerer stasjonsteamet seg i TV aksjonen gjennom selve aksjonen, lokalt engasjement og oppdatering av rommet med årets formål. Vårt årlige bidrag er og en andel av det du betaler for rommet samt en % av omsetning av cafe- og restaurantomsetning på selve innsamlingsdagen.   

Legg inn kommentar om ønsket rom når du booker.

4-mannsrom, Stasjonen Lillehammer Vandrerhjem

SOS-barnebyer

Gjennom samarbeid med lokale SOS Barnebyer har vi lagd et eget rom med deres kjernevirksomhet som tema.  Bo her og få et lite innblikk i deres virksomhet og kjernevirksomhet. 

Legg inn en kommentar om ønsket rom når du booker.

Bærekraftig bedrift

Team Stasjonen vektlegger god service, og vi er opptatt av stadig å forbedre kvaliteten på dine opplevelser her hos oss. Derfor er vi stolte over at vi er en av de første i Hostelling Internationals nettverk til å bli sertifisert som et HI Quality Standard Vandrerhjem med basis i gode rutiner og standarder. Denne jobben videreføres fortløpende i hverdagen med bakgrunn i FNs bærekraftmålshjul som vi har omarbeidet til å passe vår hverdag. Som HIQs (står for sustainability/bærekraft) vandrerhjem i organisasjonen kan vi nyte godt av jobben vi i felleskap med de 3 500 andre HI vandrerhjemmene i verden kan jobbe med. Vårt team forteller gjerne om detaljene vi jobber med eller verten Geir presenterer gjerne jobben vi legger ned på Stasjonenen med tanke på dette.

Noen av tiltakene som vi har gjennomført, og som vi kontinuerlig arbeider med er:

1.

Vi har redusert matsvinn i bedriften ved å samarbeide med de som står bak appen Too Good To Go.

2.

Teamet jobber daglig med interne rutiner for å redusere matsvinn, både i produksjon og servering.

3.

Vi kartlegger løpende energibruk, søppelhåndtering og miljømessige forbedringer, for å kunne endre rutiner for ansatte og våre gjester.

4.

Vi oppforder våre gjester til å kjøre kollektivt og profilerer dette både på nettside og fysisk i våre lokaler.

5.

Våre ansatte oppfordres til å gå, sykle eller kjøre kollektivt til jobben om det er fysisk mulig.

6.

I samarbeid med HI Norway har vi sosiale volounteers fra hele verden  som hjelper oss å sette fokus på den sosiale bærekraften og gjennomfører konkrete tiltak hos oss gjennom året.

7.

1. oktober 2017 og årlig etter det blir vi godkjent som sustainability bedrift gjennom Hostelling International sitt bærekraftprogram HIQs.

8.

Gjennom flere år har vi satt fokus på samarbeid med foreninger som SOS-barnebyer, Amnesty, Leger Uten Grenser og nå sist Nansen Fredsenter – Peace for å få frem et godt budskap til våre gjester og omverdenen.  

Grønne opplevelser

Gjør som de lokale. Få lokale tips fra ansatte på Stasjonen og lokale «Lillehamringer». Ta del i  lokale tradisjoner, natur og miljø under ditt opphold. Vi har egen avtale med BUA der du kan få lånt utstyr for å utøve «de lokale» aktiviteter. 

Spis og handle lokalt. Flere steder i Lillehammer tilbyr service, opplevelser og produkter som er produsert her i Lillehammer og Gudbrandsdalen. Støtt lokalsamfunnet og små lokale tilbydere, butikker og produsenter. Noen av samarbeidspartnerne presenterer seg hos oss.

Bytt og del. Vi har områder der du kan bytte bøker, klær og varer som andre ikke har benyttet/bruk for mer.  På våre fellesarealer kan du utveksle erfaringer med andre gjester. 

Reduser, gjenbruk og sorter. Støtt oss i vårt arbeid med å resirkulere – du finner resirkuleringsstasjoner flere steder hos oss. Spør oss om du er usikker. Slå av lys, slå ned varme og ta ut støpsel når du ikke benytter rommet eller elektronisk utstyr. La bilen stå – bruk beina, sykkel eller lokale kollektive transportører. 

Vær sosial. HI Lillehammer Vandrerhjem – Stasjonen er en fin plass der du kan møte folk fra hele verden. Du har alltid en mulighet til å spise sammen med andre gjester på gjestekjøkkenet eller bli kjent med folk i vår kafe og resepsjonsområde. I ferier arrangeres fast sosialt måltid til en redusert pris hver kveld klokken 18:30 nede i vår restaurant.

Bli med på våre grønne, kostnadsfrie aktiviteter. Ukentlige guiding i byen i sommersesongen er noe av tilbudet du kan oppleve kostnadsfritt her på Lillehammer.