Spise – Cafe Stasjonen

Komle paa cafe stasjonen NSB Lillehammer FOTO: GEIR OLSEN